O autorze
Kamil Kamiński –, psycholog, od 12 lat zajmujący się pomocą dla osób migrujących (uchodźców i uchodźczyń, cudzoziemek i cudzoziemców). Współzałożyciel fundacji Przestrzeń Wspólna. Wieloletni współpracownik Fundacji „Ocalenie”, obecnie związany z fundacją „Różnosfera” i inicjatywą „Chlebem i solą”. Zainteresowany kwestią mowy nienawiści i języka wrogości w mediach.

Polska przyjęła około miliona uchodźców z Ukrainy?

Wystąpienie premier Beaty Szydło w Parlamencie Europejskim zostało już przeanalizowane. Komentatorzy wymieniają się poglądami czy premier Beata Szydło wróciła z tarczą czy na tarczy. Mnie zaskoczył jeden fragment wypowiedzi premier: ”Przyjeżdżam tu dziś, bo mam głębokie poczucie odpowiedzialności za to co dzieje się w Polsce i w Europie. Polska przyjęła około miliona uchodźców z Ukrainy – mówi Beata Szydło". Jest to kolejna wypowiedź polityków partii rządzącej mówiąca o uchodźcach z Ukrainy. W sierpniu prezydent Andrzej Duda mówił o tysiącach uchodźców z Ukrainy, którym pomaga Polska. Nie wiem skąd te liczby.

Zgodnie z danymi z Urzędu do Spraw Cudzoziemców w 2014 r. w Polsce o status uchodźcy ubiegały się 2253 osoby z Ukrainy. Status uchodźcy otrzymało 0 (słownie zero) osób, 11 osób otrzymało pobyt tolerowany, a 6 ochronę uzupełniającą.

Jak to wygląda w 2015r. (do października): ilość wniosków ogółem – 9828, z czego ok. 2260 to wnioski osób z Ukrainy. W pierwszym półroczu 2015r. Szef UDSC udzielił ochrony 273 osobom (ogółem).

Chciałbym też zaznaczyć, że uchodźca to nie każdy cudziemiec i cudzoziemka przekraczająca polską granice. Uchodźca/uchodźczyni to osoba która przebywa poza krajem swego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej. Osoba ta musi też udowodnić iż jest prześladowana w kraju pochodzenia.

Pojawiają się więc pytania: Czy premier i prezydent są błędnie informowani o sytuacji dotyczącej uchodźców w Polsce? Czy też świadomie wprowadzają w błąd?

Aktualizacja:
Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował "Raport na temat obywateli Ukrainy"
(wg. stanu na dzień 17 stycznia 2016r.). Ilość żłożonych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP oraz wznowienia postępowania w 2015 wynosiła 12248 wniosków z czego 2298 od osób z Ukrainy. Satus uchodźcy otrzymały 2 osoby, 6 pobyt tolerowany, 24 decyzje o ochronie uzupelniającej.
Trwa ładowanie komentarzy...